Huzurevine kabul edilecek yaşlılarda 55 yaş ve daha yukarı yaşlarda olma şartı aranır.
55 yaşın altında olan kişilerin kuruluşa kabulü; kuruluş müdürünün teklifi, hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün uygun görüşüne dayanılarak alınacak valilik onayından sonra yapılır.
• Dilekçe
• Nüfus cüzdanı örneği
• Devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (bulaşıcı hastalığı olmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkolik ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını kanıtlayıcı rapor) istenir.

Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda ırk, renk, cinsiyet, dil tabiiyet,din, siyasi düşünce, felsefi inanç yönünden hiçbir ayrım yapılmaz ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmaz…