• Konsültan Diş Hekimi ve Protez Uzmanı
 • Konsültan Nöroloji Uzmanı
 • Gerektiğinde laboratuar hizmeti
 • Oksijen uygulaması ve dansinometre ölçümü
 • Trakeostomi bakımı ve aspirasyon hizmeti
 • Vital bulgu takibi
 • İntramüsküler enjeksiyon uygulama
 • 24 saat hemşirelik hizmeti
 • Psikolog hizmeti
 • PEG ile beslenme hizmeti
 • Konsültan Psikiyatri Uzmanı
 • Hastane sonrası özel bakım hizmeti
 • Nebilizatör ile buhar, ilaç inhaller uygulama
 • Kolostomi ve stoma bakımı
 • Kan şekeri ölçümü ve insülin uygulaması
 • Aseptik koşullarda pansuman hizmeti
 • İntravenöz ilaç uygulama
 • İntravenöz mayi uygulama
 • Üretral sonda uygulaması
 • Nazogastrik sonda uygulması